Válka: zárodečná katastrofa

Válka: zárodečná katastrofa

Bedřich Loewenstein

Česká a německá historická komunita nedávno ztratila svého významného člena, Bedřicha Loewensteina (1929–2017). Jeho život ovlivnila dramata 20. století. Za války byl vyloučen z gymnázia a totálně nasazen, ze studií byl vyloučen pro své názory v roce 1951, v roce 1970 musel opustit Historický ústav ČSAV a čtvrté „vyloučení“ následovalo v roce 1979: přijal nabídku řádné profesury na Svobodné univerzitě v Západním Berlíně. Zde působil až do své emeritace na prestižním Friedrich Meinecke Institut v roce 1994. Oblastí jeho badatelského pole byly především německé a posléze evropské dějiny. Studenti dosud čtou jeho biografii Otto von Bismarck (1968), odborníci stále čerpají z jeho studií o fašismu nebo z pozdějšího textu Der Entwurf der Moderne. Vom Geist der bürgerlichen Gesellschaft und Zivilisation z roku 1987, který v českém vydání vyšel pod titulem Projekt moderny. O duchu občanské společnosti a civilizace (Praha 1995). Za své nejvydařenější dílo Bedřich Loewenstein považoval pětisetstránkovou Víru v pokrok. Dějiny jedné evropské ideje (Praha 2009). V CDK vydal soubor esejů Občanská společnost a její krize (Brno 2015). Patří k historikům, kteří se nechávají inspirovat jinými vědními obory. Přispíval do filozofických, sociologických a psychologických časopisů, byl jedním z těch, kteří pořádali odborná sympozia s psychology. A nejen to, byl glosátorem české společnosti a politiky, po roce 1989 často zajížděl do českých zemí na různá vědecká kolokvia a konference.

Několik dní po jeho odchodu vyšly v Nakladatelství Historický ústav jeho poslední texty v rámci publikace Násilí: jiná moderna (2017). Jeho dílo a jeho odkaz si tudíž připomínáme otištěním části jeho eseje o první světové válce. Za svolení děkujeme prof. Milanu Hlavačkovi, spoluautorovi tohoto souboru textů. (jh)