Veronika Blažek Iňová

Vztah Božího zjevení a lidské zkušenosti krásy jako výzva pro náboženskou edukaci
V této knize se autorka věnuje vztahu mezi nadpřirozenou sférou Božího zjevení a přirozenou oblastí možností jeho lidského nacházení v kráse stvořeného světa a ve vizuálním umění. Otázku vztahu posvátna a krásy proto teoreticky nahlíží hned z několika teologicko-estetických perspektiv, aby tyto...více