Vlastimil Fiala

Politické strany Afriky, Asie a Latinské Ameriky: Rysy politického stranictví
Předkládaná publikace je jedním z prvních pokusů o analýzu politických stran v mimoevropských zemích. Většina současných teoretických tezí o politických stranách a stranických systémech vychází jen z podrobné znalosti a výzkumu stranického prostředí tzv. euro-americké společnosti, přičemž jsou...více