Všichni jsme tu Chatrní

Všichni jsme tu Chatrní

Dalibor Chatrný ve vzpomínkách Dany Chatrné
Kateřina Tlachová

Malíře, grafika a konceptuálního umělce Dalibora Chatrného a jeho letošní nedožité 90. narozeniny připomínají výstavy i rozsáhlá monografie Tak teď tu. Komplementární svět Dalibora Chatrného. Autoři odborných i publicis­tických studií a kurátoři výstav se shodují v tom, že Chatrný byl jednou z klíčových postav českého vizuálního umění druhé poloviny dvacátého století, jehož role a význam dosud čekají na své plné zhodnocení. Je pozitivní, že zájem o jeho mnohotvárnou autorskou tvorbu trvá i dnes, tři roky po jeho odchodu, že je reflektována, analyzována a připomínána z různých pohledů – včetně toho sebereflexivního, autorského, jehož představení bylo právě ambicí výše zmíněné knihy, vydané nakladatelstvím Barrister & Principal ve spolupráci s Danou Chatrnou počátkem letošního roku. (…)