Výjimečné stavy Danuty Wałęsové

Výjimečné stavy Danuty Wałęsové

Danuta Wałęsová: Touhy a tajemství
Josef Mlejnek jr.

Vydat paměti patří takřka k povinnostem každého zasloužilejšího státníka. Se vzpomínkami jejich manželek se setkáme už méně. Kniha Danuty Wałęsové, manželky zakladatele hnutí Solidarita a bývalého polského prezidenta Lecha Wałęsy, nazvaná Touhy a tajemství vyvolala po svém vydání v Polsku v roce 2011 velký rozruch. Ne snad kvůli tomu, že by obsahovala kdovíjaké pikantnosti z intimního života, i když, stručně vyjádřeno, Danuta Wałęsová v knize muže obviňuje z rozpadu rodiny, a to kvůli zvláštní – velmi svůdné i velmi zákeřné – milence jménem politika. Z rozpadu početné rodiny, nutno dodat, neboť Wałęsovi mají celkem osm dětí. A skutečnost, že otec se věnoval převážně politice a matka do ní byla proti své vůli vtahována, se dle Danuty Wałęsové negativně projevila i na jejich výchově. (…)