Vyvracení neexistujících stereotypů

Vyvracení neexistujících stereotypů

Stanislav Balík

Jsou knihy, které otevíráme v naději, co se dozvíme nového. A jsou knihy, kde totéž činíme s obavou. Martin Štefek, autor srovnávací studie Za fasádou jednoty. KSČ a SED po roce 1985, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Pavel Mervart, si tohoto čtenářova dilematu byl jistě vědom. Jeho hlavní ambicí, jak napovídá samotný název, bylo zbořit fikci jednolitého přístupu a způsobu reagování na podněty doby ze strany vedení dvou nejzápadnějších východoevropských komunistických státostran před rokem 1989. Tomuto účelu je podřízena struktura knihy – úvodní teoretická část, druhá část věnovaná KSČ, třetí věnovaná Sjednocené socialistické straně Německa (SED), východoněmecké státostraně, plus závěrečné shrnutí. (…)