Vzpomínky na Mikuláše Lobkowicze

Vzpomínky na Mikuláše Lobkowicze

Lenka Karfíková
Vojtěch Novotný
Zdeněk Jančařík

Lobo: Vzpomínka z Eichstättu devadesátých let
Lenka Karfíková

Mikuláš Lobkowicz se rád představoval jako „rodilý Čech, americký občan a bavorský státní úředník    , což dobře vyjadřovalo jeho nelibost nad mírou byrokracie, jíž jako prezident univerzity podléhal ve Svobodném státě Bavorsko a která ostře kontrastovala s jeho předchozí akademickou zkušeností ze Spojených států. Někdy ještě připojoval, že je profesorem vědy, která podle jeho vlastního mínění vůbec vědou není („Politikwissenschaft“). (…)

 

Mikuláš
Vojtěch Novotný

 

Jeho Jasnost prof. PhDr. Nikolaus princ Lobkowicz, Dr.h.c.mult., rytíř Řádu zlatého rouna, rytíř komandér papežského Rytířského řádu sv. Řehoře Velikého, rytíř Maltézského řádu, nositel řady státních vyznamenání, emeritní prezident Maximilians-Universität München a Katholischen Universität Eichstätt, ředitel Zentralinstitut für Mittel- und Osteuropastudien etc. etc. vstoupil do mého života prostě jako… Mikuláš. Stalo se tak v lednu 2002. Jemu bylo sedmdesát, mně třicet. On byl světoběžník, velký myslitel a věhlasný akademik a veřejně známá osobnost, já mister nobody. Spojilo nás však úsilí o záchranu a reformu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, jež se postupně proměnilo v přátelství, za které mu jsem a vždycky budu vděčný. (…)

 

U Lobkowicze s Preisnerem, Karfíkovou a beránkem
Zdeněk Jančařík

 

Je to vlastně dost nepatřičné, abych vzpomínal na Mikuláše Lobkowicze, protože mé osobní setkání s ním bylo jen letmé a jaksi bezděčné. Bylo to v roce 1994, ve šťastném období mého života, kdy jsem se připravoval na kněžství a mohl si ještě nějaký rok „užít“ stav mimo posvátnou službu. Jednou z výhod této pomyslné svobody byla také svoboda cestovat za poznáním. Dostali jsme tehdy coby bohoslovci pražského semináře pozvánku od Opus Dei na mezinárodní teologický seminář, který se konal v prostorách eichstättské Katolické univerzity. Vše, včetně bohoslužeb, přednášek i neformálních konverzací, probíhalo v angličtině, kterou jsem tehdy zoufale lámal, jedinečné ale bylo, že nám to všechno hradil pořadatel, tedy americká odnož Opus Dei, a spolupořadatel, tehdejší rektor eichstättské univerzity, Mikuláš Lobkowicz. Setkání s ním nebylo jedinou mimořádností toho semináře, protože jedním z přednášejících byl můj tehdejší intelektuální guru, germanista Rio Preisner, s nímž jsem tehdy strávil řadu krásných rozhovorů – ovšemže především na témata jeho knih a esejí. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.