Za pluralitní vzdělávání

Za pluralitní vzdělávání

Alternativy ke vzdělávacímu monopolu financovanému státem
Ashley Rogers Bernerová

Redakce Kontextů považuje za jednu ze svých současných priorit otázku školství a vzdělávání. K zásadním problémům, a to celosvětově, patří koncepce tzv. světonázorově neutrální výuky, vztah státních, privátních a církevních škol a v neposlední řadě vztah mezi právy a povinnostmi rodičů a školy. Uvedenými tématy se zabývá následující text na příkladu školských institucí ve Spojených státech. (…)