Za svobodou přes komunistické Československo

Za svobodou přes komunistické Československo

Východoněmečtí uprchlíci v Praze a zhroucení komunistického režimu
Lubomír Kopeček

Jedním z významných momentů těsně předcházejících sametové revoluci byl „příval“ východních Němců na velvyslanectví Spolkové republiky Německo (SRN) do Prahy. Tito lidé se přes velvyslanectví chtěli dostat z komunistické Německé demokratické republiky (NDR) do SRN. Tento pozoruhodný příběh se odehrával nejenom v centru Prahy, ale má mnohem širší a významnější rozměr týkající se celého východního bloku. Promítlo se do něj mnoho různých zápletek, aktérů a vlivů, ať už v Československu nebo mimo něj. Tento text sleduje celou situaci v přehledné chronologické perspektivě a na závěr nabízí pohled na to, jak celá záležitost ovlivnila atmosféru v Československu před sametovou revolucí. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.