Zamyšlení nad malbou

Zamyšlení nad malbou

Gao Xingjian

  Kam dál se může ubírat malířská tvorba poté, co Picasso a Kandinsky pravděpodobně dosáhli dokonalosti abstrakce, a po oné sto let trvající vlně abstraktního malířství, která nás zahltila? - Malířství nahradila koláž, asambláž, barva, hmota, fotografické techniky, numerické obrazy, foto-elektrické efekty, písmo a dokonce koncepční hry. Co dál? Může dnes malba ještě nalézt nové výrazové formy, anebo se vracet, jak jsme toho svědky, k figuraci, a muset tak znovu soupeřit s velkými mistry, které nám předkládá historie? (...)