Zápas o výstižné slovo…

Zápas o výstižné slovo…

Jiří Hanuš

Velice pěkně vypravená, bibliografickým aparátem a dal­šími náležitostmi opatřená publikace, za niž může být čtenář vděčen redaktorovi Michaelu Špiritovi a redaktorce Adéle Petruželkové. Tvoří součást trilogie, vedle BásníSnů. Obsahuje drobnější články, recenze, kritiky a glosy nedávno zemřelého básníka. Stává se občas, že básnické dílo některého autora je nezpochybnitelné a další literární činnost problematická. To ovšem není tento případ. Nebásnické texty (ostatně věnované někdy básním, básnickým sbírkám či poezii jako takové) si v tomto případě přímo říkaly o vydání, a to z mnoha důvodů. Zkusme zmínit alespoň některé z nich. (…)