Zápisky z podzemí

Zápisky z podzemí

Ukázka z právě vycházejícího románu
Roger Scruton

Byl tu i jiný důvod proč být opatrný. Dva týdny před­tím Rudolf ohlásil, že přijede návštěvník z Ameriky, jaký­si význačný profesor filozofie, který k nám bude v pátek promlouvat o pojetí lidských práv. Jmenoval se Martin Gunther a napsal na to téma dvě knihy, z nichž jedna ko­lovala na našich seminářích. Byla plná odkazů a pozná­mek pod čarou, což svědčilo o tom, že je do věci zapojená akademická obec, takže pro nás byla zhuštěná do mani­festu a přitisknutá k srdci jako svatý obrázek. Profesor Gunther měl zjevně osobní zájem na našich aktivitách, dychtil vytvořit síť, která by nám pomohla ve studiu, a ur­čitě udělá, co bude v jeho silách, aby nám cestami dostup­nými na základě Helsinských dohod zajistil návštěvníky a materiály, jež podpoří a urychlí naše studia. Udělal jsem si závěr, že profesor Gunther je buďto naivní, nebo hloupý. V ­každém případě nás tím dostával na neznámou půdu a rád bych věděl, proč s tím Rudolf souhlasil. (…)
Přeložila Zuzana Uhdeová