Zapomenutí Schönberga

Zapomenutí Schönberga

Milan Kundera

Text je součástí stejnojmenné VIII. kapitoly knihy esejů Une rencontre (Setkání – napsáno francouzsky, poprvé vyšlo v roce 2009). „Je posledním dílem toho, co by se dalo nazvat Kunderovou velkou esejistickou tetralogií,“ píše v doslovu k této knize montrealský profesor francouzské literatury François Ricard, autor kunderovské monografie z roku 2003 Le dernier après-midi d’Agnès. Tato tetralogie začíná roku 1986 Uměním románu, následována Zrazenými testamenty (francouzsky, 1993) a Oponou (francouzsky, 2005). „Čtyři eseje, které nelze číst jako díla literárního ,teoretika‘, nýbrž mnohem spíše jako různé fáze ,vyznání praktika‘, který – zatímco pracuje dále na svém románovém díle – nepřestává přemýšlet o podstatě a smyslu svého umění,“ charakterizuje tyto Kunderovy knihy Ricard. Většina textů ze Setkání vyšla v posledních letech v brněnském nakladatelství Atlantis v těchto svazcích: Zahradou těch, které mám rádSlova, pojmy, situace (oboje 2014). Jeden ze dvou janáčkovských textů knihy vyšel už dříve ve svazečku Můj Janáček (Atlantis, 2004). Zapomenutí Schönberga zde vychází česky – v autorově počeštění – poprvé. Za tuto možnost autorovi děkujeme. (Mojmír Jeřábek) (…)