Zde, však zároveň i tam

Zde, však zároveň i tam

Josef Suchý: Slzy věcí, Ivo Harák: Básník Josef Suchý
Zdeněk Volf

Obě knihy propojil už brněnský podvečer konaný v půdních prostorách Mahenova památníku ve středu 17. 6. 2015. Jeho protagonista Ivo Harák, pedagog, literární kritik a svého času začínající básník, nejenže na něm představil svou druhou monografii (předchozí zasvětil Zdeňku Rotreklovi), ale na pozadí Suchého veršů – sdíleně ze Slz věcí přednesených Milenou Fucimanovou (!) – vděčně poodhalil i působení Josefa Suchého jako taktního literárního rádce a zasvětitele do hájemství poezie: „Musí být někde ukotvena. Ve světě duchovním… ale také v reálném světě, v nějaké reálné krajině. Strom není totéž co borovice, bříza, jinan, jilm.“ (…)