Básník a totalita

Básník a totalita

Jiří Kolář: Prometheova játra
Jiří Suk

Na obálce prvního knižního vydání Prometheových jater (’68 Publishers, Toronto 1985) je použita autorova koláž. Z obrazu Hieronyma Bosche vybral jednu z hrozných tváří, posmívající se Kristovi vlekoucímu kříž na Golgotu, a umístil ji do malého zrcadla s rukojetí. Kdo bere knihu do ruky, může v zrcátku vidět vzkaz a otázku: v každém je přisluhovač zla; jak by ses zachoval tváří v tvář utrpení nevinného? Torontské vydání obsahuje další koláže s antickou a biblickou tematikou fanatismu, nenávisti a utrpení. Jak vidno, se skutečností válečného a poválečného totalitarismu se Jiří Kolář vypořádává uměleckými prostředky vrcholného modernis­mu. Sahá hluboko do mytologických a náboženských, literárních a výtvarných tradic a konfrontuje s nimi své básnické úsilí. Antickou inspiraci nachází v mýtu o Prometheovi, který trpí za vzpouru proti bohům; křesťanským impulsem je mu dantovský žánr transponovaný z Božské do „každodenní komedie“ lidí ve velkoměstě dvacátého století; zásadní vliv má český expresionista Ladislav Klíma a jeho líčení dějů v Postmortalii, kde vládne děsivý rozklad; vedle toho odkazuje na díla ruských spisovatelů Leonida Nikolajeviče Andrejeva a Ivana Sergejeviče Šmeljova: v prvním je vylíčeno Lazarovo svědectví o smrti, v druhém běsnění bolševické revoluce na Krymu. Do zrcadlového prostoru své sbírky Kolář vřadil také český překlad básně Thomase S. Eliota Dutí lidé. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.