Proglas 3/2007

Proglas 3/2007

Proglas 3/2007

Vyšlo
6/2007
Ročník
XVIII.

Editorial

Básnické zastavení

Wojciech Wencel
Epitafy

Portrét

Josef Mlejnek
Pracující lid mě zajímá
Rozhovor s fotografem Bohdanem Homolíčkem

Umění

František Mikš
Modernista ve stínu Picassa
Život a dílo George Braqua (1882-1963)

Studie

Petra Mirčevská
„Paní Dallowayová“ aneb Mozaika osobnosti Virginie Woolfové

Vzpomínky

Lukáš Peška
Karel Šípek: Humorista v županu

Náboženství

David Jasper
Poslední pokušení umění?
Křesťanství v literatuře a filmu 20. století

Povídka

Jiří Olič
Volyň Marie Stryjové

Marie Stryjová
Neděle

Glosa

Ota Filip
O „salónu“ u světícího biskupa, jakož i o problémech umělců s církví a církve s umělci

Nad knihami

Jiří Hanuš
Prolínání středoevropských světů
Rozhovor s Tomášem Knozem