Cesty katolického ateismu

Cesty katolického ateismu

Alain Besançon

Alain Besançon vydal v roce 2015 knihu Problèmes religieux contemporains (Náboženské otázky současnosti), která letos vyjde také česky. Zabývá se v ní otázkami víry a církve v současném světě. Text pětaosmdesátiletého filosofa provokativně nazvaný Cesty katolického ateismu, který se objevil v posledním čísle revue Commentaire, se kriticky věnuje situaci katolické církve ve Francii padesát let po Druhém vatikánském koncilu, ale jeho vyjádření k neuralgickým tématům mají obecný přesah a v českých zemích je lze číst analogicky. (jfm)
Váhal jsem, mám-li tuto úvahu o aktuálním stavu katolické církve ve Francii zveřejnit. Psal jsem ji velice rychle, a proto se může auctoritas jevit – i samotnému autorovi – jako schematická, karikaturní, či dokonce provokativní. Dal jsem ji přečíst několika lidem, mezi nimi i představitelům církve. Dva z nich se vyjádřili v tom smyslu, že je celkem výstižná a že je pouze třeba upřesnit, doplnit nebo opravit některé věci. Další dva ji přijali bez výhrad. Proto si myslím, že tento text, jakkoli nedokonalý, může být východiskem pro případnou diskusi. Odpovídám v něm na obavy velice rozšířené mezi katolíky. Ale nejen mezi nimi, neboť tyto záležitosti se koneckonců dotýkají obecné a náboženské rovnováhy i dalších věcí v naší zemi. Revue Commentaire publikuje tento text v očekávání kritických reakcí ze všech názorových směrů. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.