Co je německé umění

Co je německé umění

Hans Belting

Na rozdíl od hudby a literatury, což jsou témata, která mají v Německu bohatou tradici, Němci cítí, že ve výtvarném umění nemají tak zcela pevnou půdu pod nohama. Mají potřebu výtvarné umění bránit, a dokonce ospravedlňovat výzkum na tomto poli, i když to ve skutečnosti není zapotřebí. Výtvarným uměním mám samozřejmě na mysli architekturu, sochařství a zejména malířství, u nichž badatelé zkoumali, nakolik byly v minulosti skutečně německé nebo zda jejich německost přežila nástup výrazně mezinárodní moderny. Tyto otázky do charakteristických oblastí zájmu německé historiografie už nespadají, bez ohledu na to, jak dalece jsme si zvykli na myšlenku, že starověké a předmoderní umění ztvárňuje obrazy z dějin. Snad existují i témata zapomenutá, neboť jen málo badatelů, najdou­‑li se vůbec takoví, si dnes klade otázku, co to vlastně je „německé umění“; pokud ovšem nezabřednou do sporů ohledně role, kterou hrála věda o umění ve třetí říši nebo v někdejší NDR, a neúčastní se tak investigativního procesu, v jehož průběhu jsou protagonisté ke svému nekonečnému překvapení neustále konfrontováni s problémem vymezení německého umění. Zdá se, že pro mnohé nastal po sjednocení Německa čas téma německého umění opět pozvednout. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.