Co má společného Reinhard Heydrich a světový PEN klub?

Co má společného Reinhard Heydrich a světový PEN klub?

Markéta Hejkalová

Mezinárodní organizace spisovatelů PEN klub byla založena roku 1921. PEN neznamená jen pero, do nedávné doby základní nástroj spisovatelů, ale také počáteční písmena tří anglických slov: poets (básníci), essayists (esejisté), novelists (romanopisci). K básníkům, prozaikům a autorům náročné literatury faktu přibyli časem také překladatelé, literární kritici, ale někdy i knihovníci a knihkupci, prostě ti, jejichž činnost prospívá literatuře.

PEN klub založili anglická básnířka a dramatička Catherine Amy Dawson Scottová (1865–1934) a mnohem známější prozaik a nositel Nobelovy ceny za literaturu John Galsworthy (1867–1933), který byl i jeho prvním prezidentem. PEN vznikl v době, kdy se lidé vzpamatovávali z hrůz první světové války. Tehdy se říkalo velká válka, lidé ještě nevěděli, že byla první a že zanedlouho bude následovat druhá, ještě strašlivější. Naopak, lidé věřili, že začíná nová, šťastná moderní doba, kdy k sobě lidé a národy budou mít čím dál blíž. Původně byl PEN typický anglický klub, kde se při večeřích měli stýkat a besedovat spisovatelé z různých zemí a prostřednictvím své tvorby pak přispívat k porozumění mezi národy. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.