Der Fall Gruša

Der Fall Gruša

Pavel Kohout

(Koncept článku pro noviny, hesla do slovníku, vysokoškolských skript, kapitoly memoáru, laudatia, obžaloby, nekrologu apod.)

 

Ten drzý sršeň z Pardubic napsal počátkem šedesátých let o mých raných verších do časopisu Sešity tak strašně, že bych si byl možná delší čas netroufl vyjít na ulici, nebýt toho, že mě už před ním vykopal z Olympu zlý brněnský medvěd Jan Trefulka. Jenomže právě díky jim dvěma jsem včas zanechal planého básnění a dost rychle se stal poměrně úspěšným dramatikem. Brzy nato chtěla tu odbojnou postilu mladistvých autorů zakázat moje rodná strana KSČ, ale já jsem už patřil k mnoha jejím členům, kteří to nechtěli připustit, když jim z očí spadly klapky a oni sami se sbírali ke vzpouře proti pseudosocialismu sovětského ražení.

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.