Diagnóza: optimista

Diagnóza: optimista

Nad novou (poslední?) knihou Pavla Švandy Dopadne to jako vždycky
Karel Komárek

Pro čtenáře je to kniha, jak se říká o některých PC programech, „intuitivní“: ani v tiráži se nedočteme, kdy byly jednotlivé texty původně publikovány, a pouze některá bezprostředně komentovaná témata, jako je na jednom konci migrační krize a na druhém napadená Ukrajina, nám umožní odvodit si terminus post quemante quem jejich vzniku: je to období zhruba posledních deseti let. Tomu odpovídají i roky vydání předchozích autorových knih O intelektuálovi, který se necítí dobře (Atlantis 2012) a Kulturní i nekulturní záznamy, střepiny, pomluvy (JAMU 2014). Fejetony (ty poznáme podle odlišného písma, ale i podle námětů a dikce) z větší části zazněly v Českém rozhlase Brno v pořadu Zelný rynk, úvahy (primárně politické, ale se stálým zřetelem k literatuře a filozofii) byly psány převážně pro časopis Kontexty a rozhlasovou stanici Vltava. Celé „sebrání“, jak by řekli pro změnu obrozenci, obsahuje 56 položek, navzájem relativně autonomních a různě hutných. Není tudíž dimenzováno jako souvislé čtení na dva tři večery: je to spíš suma, kterou můžeme otvírat na kratší chvíle po delší dobu.

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.