Dokonalá analýza s rozpačitým dodatkem

Dokonalá analýza s rozpačitým dodatkem

Alain de Benoist: Totalitarismus
Jiří Hanuš

Naprosto výjimečná kniha Alaina de Benoista s dnes již politicky nekorektním souhrnným názvem Totalitarismus vyšla v češtině deset let po originálu a také po diskusi, která se odehrála v devadesátých letech ve francouzském a německém prostředí, především v publikacích a vzájemné korespondenci Françoise Fureta a Ernsta Nolteho (oba význační historikové již nejsou mezi námi). Benoist v 25 stručných esejích podrobil zničující kritice nerovnovážné, a tudíž nespravedlivé hodnocení nacionálního socialismu (tzv. fašismu) i komunismu a přispěl svými postřehy k teoretickým základům historické práce a ke konkrétnímu poznání obou fenoménů. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.