Druhý život, mýtus a kult

Druhý život, mýtus a kult

Jiří Hanuš

Ivan Šedivý šel do masarykovského tématu vyzbrojen svými předchozími studiemi a knihami o dějinách válečného a poválečného Československa, ale také teoreticky. Úvodní kapitola hutné, i když stručné publikace s názvem T. G. M. přináší srozumitelné vysvětlení mýtu v pojetí Ernsta Cassirera, Clauda Léviho-Strausse či Mircei Eliada. Nadto autor zmiňuje české autory, kteří měli (český) mýtus ve velké vážnosti – je třeba zmínit alespoň nebožtíky se zakladatelskou aurou: Vladimíra Macuru a Josefa Petráně. Je potěšující, že se Šedivý přidal na stranu těch, pro které mýtus není nějaká primitivní, nepravdivá zkazka. Mýty jsou tak hluboké, že se jim nemohou vzpírat ani ti, kteří je redukují nebo rovnou zesměšňují – ba právě ti jsou vydáni mýtům nejvíce všanc. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.