Duel mezi oceánem

Duel mezi oceánem

Listy Ivana Diviše Riu Preisnerovi
Jiří Hanuš

Rio Preisner, příležitostný básník (v americkém exilu v letech 1968–2007), byl adresátem listů, které mu posílal jeho celoživotní přítel Ivan Diviš, básník bytostný (v německém exilu v letech 1969–1997). Jejich vzájemná korespondence patří k nejpozoruhodnějším dochovaným svědectvím přátelství povahově velmi rozdílných osobností. Toho, který se pustí do dobrodružství četby tisícistranného konvolutu, čeká pozoruhodná výměna sestávající ze vzpomínek, literárních postřehů, invektiv na adresu domácích i zahraničních organizací, stesků nad stavem světa, ale i dojemných lyrických vyznání. Uvádíme komentovaný výběr pouze z jedné části tohoto bohatého souboru.

 

O tomto názvu (Duel mezi oceánem) uvažovali krátkou chvíli oba přátelé, když přemýšleli o případném vydání své korespondence. K tomu nakonec nedošlo. Tento obsáhlý konvolut nakonec zůstal nevydán. Představuje ovšem hlubinný pohled do osudů jak Preisnerových, tak Divišových. Podívejme se nyní na stránky listů, které posílal v průběhu jejich exilového působení Ivan Diviš z NSR Riu Preisnerovi do USA.

Jejich přátelství bylo pevné, dlouhodobé a překonávalo všechny nástrahy, které může takový vztah postihnout. Nezměnil jej ani exil, který výrazně omezil možnosti osobního setkávání. O lecčems v tomto směru svědčí i další literární díla, například známý Divišův deník Teorie spolehlivosti, kde je jeho přítel Rio Preisner mnohokrát a různým způsobem zmíněn. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.