Edmund Burke

Dlouho očekávané vydání nejznámějšího díla „zakladatele“ moderního konzervatismu. Burkova kniha, byť od jejího prvního vydání uplynulo již více jak dvě stě let, je dosud považována za nejkonzistentnější výpověď o konzervativních postojích k politickým a společenským otázkám a stala se zdrojem...více