Fenomén politického podnikání a jeho podoby

Fenomén politického podnikání a jeho podoby

Vít Hloušek
Lubomír Kopeček

V nakladatelství B & P Publishing právě vyšla kniha Já platím, já rozhoduji! Političtí podnikatelé a jejich strany, jejímiž autory jsou Lubomír Kopeček, Vít Hloušek, Roman Chytilek a Petra Svačinová. Následující text, věnovaný několika zahraničním případům, je výrazně upravenou a zkrácenou verzí první kapitoly knihy. Soustřeďuje se na představení pozoruhodné podoby několika stran politických podnikatelů mimo Česko a okolnosti jejich zrodu. Političtí podnikatelé v tuzemsku, ať už je to Andrej Babiš, Tomio Okamura či před pár lety Vít Bárta, totiž nepředstavují ojedinělý a izolovaný fenomén. Naopak jsou něčím, co v dnešní Evropě i mimo ni zažívá boom. Smyslem následujících řádků tak je přispět k orientaci v širším kontextu průlomu politických podnikatelů, který v české debatě o tomto fenoménu chybí. V knize na výklad k zahraničním případům navazuje rozpracované teoretické ukotvení a hlavně detailní rozbor českých formací. 
To, co nás zajímá nejvíce, je vztah mezi politickým podnikatelem a politickou stranou, která představuje nástroj jeho prosazení v politice. Politický podnikatel je určující pro její existenci, a to svou zakladatelskou rolí, organizačně i tematicky. Reálně ji ovládá, či se dá dokonce říci, že je v určitém smyslu jejím vlastníkem. Podnikatelská minulost a zázemí zakladatele takové strany bývají obvyklým, ale nikoliv zcela nezbytným předpokladem politického podnikatele. Lídr strany v našem pojímání nemusí nutně vzejít z prostředí byznysu. Politický podnikatel představuje svébytnou odrůdu, jakýsi specifický poddruh čeledi homo politicus. Toto konstatování platí, přestože z úst těchto lidí často zaznívaly či zaznívají, a to i v Česku, slogany o tom, že nejsou politici. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.