Fotografické dílo K. O. Hrubého

Fotografické dílo K. O. Hrubého

Lukáš Bártl

V roce 2016 uplynulo sto let od narození Karla Otto Hrubého, významného českého fotografa, pedagoga, teoretika, kurátora, lektora a organizátora. S jeho jménem je spojeno mimořádné dílo, ale i mnoho dalších aktivit, které ve druhé polovině dvacátého století ovlivnily vnímání a pozici média fotografie. Povědomí o jeho mimořádném významu sice přetrvává dlouhá desetiletí, jeho odkaz ale přesto doposud nebyl zpracován – fotografická tvorba K. O. Hrubého nebyla prezentována formou výstavní retrospektivy ani teoreticky analyzována. Tento dluh teď splácí monografie Karel Otto Hrubý. Fotograf, pedagog, teoretik, komplexně postihující Hrubého rozsáhlou celoživotní práci, kterou společně vydávají Barrister & Principal Publishing, Dům umění města Brna a Moravská galerie v Brně u příležitosti stejnojmenné výstavy v Domě umění města Brna. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.