François Vouga

Švýcarský novozákoník přehledným způsobem popisuje historii rané církve v letech 30–150 po Kristu, vysvětluje problematiku historických pramenů, vztah křesťanství k okolnímu světu a rozličným mimokřesťanským duchovním proudům, i základní nitrocírkevní problémy (vztah apoštolů k sobě navzájem,...více