Futurismus = F. T. M., Filippo Tommaso Marinetti

Futurismus = F. T. M., Filippo Tommaso Marinetti

Kateřina Hloušková

Evropa přelomu 19. a 20. století žila v serpentinách přírodních motivů, v oblacích dýmu spiritistických seancí, libovala si ve své dekadenci, postupující relativizaci morálních hodnot a obdivovala se (i děsila) tváří v tvář novým netušeným možnostem techniky a pokroku. Většina soudobých intelektuálů či umělců různými způsoby demonstrovala své přesvědčení, že tato doba je nemocná morálně upadajícím liberálním systémem, a nemá-li být cílem totální zánik, další cesta tímto směrem není možná. Mezi lidmi všech společenských vrstev to stále více vřelo a na síle nabývalo přesvědčení, že se něco stane, nebo musí stát. Z tohoto kvasu a všeobecného neklidu se zrodila i první evropská avantgarda – futurismus. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.