Georg Denzler

K nejznámějším autorovým publikacím patří kolektivní dílo o dějinách papežství, jehož je hlavním redaktorem, a kniha o vztahu katolické církve ke třetí říši. U čtenářů je oblíbené také jeho osobní svědectví, v němž líčí osudy kněží, kteří se oženili. Česky vyšla jeho kniha o historii křesťanské...více
Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky
Autor je známý německý církevní historik působící v Bamberku, patří k předním znalcům dějin papežství. Čtenáře zaujal svými angažovanými pracemi o dějinách celibátu a především rozsáhlou a fundovanou studií o dějinách sexuality v církvi. Probírá v ní sexualitu uvnitř i vně manželství, církevní...více