George Tabori boural konvence spojené s nejtragičtějšími okamžiky lidstva

George Tabori boural konvence spojené s nejtragičtějšími okamžiky lidstva

Rozhovor s Petrem Štědroněm
Markéta Stulírová

Ředitel Divadla Na zábradlí Petr Štědroň vystudoval germanistiku a historii umění a němčina i uměnovědné směřování prostupují jeho životem dodnes. Vede Pražský ­divadelní festival německého jazyka a překládá německy píšící autory. Svoji doktorskou práci věnoval spisovateli, dramatikovi a režisérovi Georgi Taborimu, jenž byl známý svým netradičním pohledem na židovství a holocaust. A byl to právě Taboriho široký tvůrčí záběr, který Štědroň v době studií obdivoval. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.