Hans Belting: historik umění propojující kultury a světy

Hans Belting: historik umění propojující kultury a světy

Ivan Foletti

Čestný doktorát Masarykovy univerzity, označovaný také jako titul doctor honoris causa, převzal od rektora Martina Bareše v Brně 24. října tohoto roku jeden z předních světových historiků umění, německý badatel Hans Belting. Nositel Balzanovy ceny, která se uděluje významným osobnostem v oblasti humanitních věd, věd o živé přírodě a kultury, získal univerzitní ocenění mimo jiné za to, jak změnil paradigma svého oboru, i za to, že výrazným způsobem podpořil obor dějin umění na MU. Následující laudatio na celouniverzitním shromáždění přednesl děkan Filozofické fakulty Milan Pol. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.