Hans Maier

Svět bez křesťanství – co by bylo jinak?
Co přineslo křesťanství našemu světu, kultuře, politice, představám o nás samých? Známý německý autor v této knize zauvažoval nad stále se opakující otázkou, která znepokojuje lidskou mysl. Odpověděl si na ni jedinečným způsobem, totiž tak, že ukázal, jak by vypadal náš svět bez křesťanství – bez...více
Totalitární režimy a křesťanství
Kniha vynikajícího německého politologa a historika Hanse Maiera (1931) vychází jako první větší práce tohoto autora v češtině. Zaujme svým originálním metodologickým přístupem, brilantní analýzou totalitárních fenoménů 20. století i pokusem odvážně „číst znamení naší doby“ – nacionalismus, nové...více
Kniha jednoho z nejvýznamnějších politologů a historiků, autora, který působí na mnichovské univerzitě a je znám svými pronikavými studiemi o církvi a společnosti v moderní době. Publikace osvětluje dějiny 19. století, především vztah Francouzské revoluce a jejích protagonistů k církvi, a...více