Ivana Ryčlová

46 %
Napříč osudy tvůrců vzdorujících sovětské moci
Kniha Zvolili svobodu… je třetí částí autorčina cyklu mapujícího osudy tvůrců ruské kultury 20. sto­letí, kteří vyjadřovali nesouhlas se sovětsko‑orwellovskou skutečností, v níž žili. Obsahuje esejistické portréty spisovatelů a básníků Anny Achmatovové, Alexandra Tvardovského, Julije Daniela,...více
Dvacáté století v osudech literárních osobností Ruska
Ivana Ryčlová patří k představitelům české rusistiky, kteří v atmosféře polistopadové svobody obnovují přerušené kritické tradice šedesátých let, zejména pokud se týká období po roce 1917. Její knížka přináší portréty Maxima Gorkého, Vladimira Majakovského, Alexandra Fadějeva, Michaila Šolochova,...více
Společenské zlo v kontextu osudů tvůrčích osobností Ruska
Ruské dilema je souborem esejů, jež nejsou systematickým výkladem dějin ruské literatury 20. století, ale spíše zamyšlením nad osudy postav ruského kulturního dění v době, kdy zlo bylo legitimní součástí společnosti. Texty tvoří jakýsi imaginární kruh, který začíná Lev Tolstoj a uzavírá Irina...více