Jaký bude politický odkaz Miloše Zemana?

Jaký bude politický odkaz Miloše Zemana?

František Mikš

Politolog Lubomír Kopeček v předmluvě ke své nejnovější knize Hodný, zlý a ošklivý? Havel, Klaus, Zeman: Paralelní životopisy přirovnal poslední události na pražském hradě k „bizarnímu panoptiku, nad nímž se vznáší odér vzdáleně připomínající nějakou orientální despocii“. Na mysli měl především způsob „odcházení“ či spíše „neodcházení“ vážně nemocného třetího polistopadového prezidenta Miloše Zemana, lhaní a mlžení hradní kanceláře a s tím spojený sled absurdních událostí. Člověka chtě nechtě napadne, že soumrak Zemanova prezidentství nejspíš musí být takový, jaká byla celá jeho politická kariéra – tedy ošklivý.
Kopečkova kniha se na pultech objeví až počátkem ledna a v tomto čísle z ní přinášíme ukázku (str. 34). Jak napovídá již název, sleduje paralelně v čase životy a politické dráhy tří nejvýznamnějších aktérů naší polistopadové politiky, Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana – včetně jejich nelehkého odcházení z politiky, respektive prezidentského úřadu. I když to autor explicitně netvrdí a snaží se být objektivní, největší pocit zmaru až znechucení při jeho popisu temných zákoutí polistopadové politiky získá čtenář právě při četbě částí o posledním ze jmenovaných, Miloši Zemanovi. A pětisetstránková kniha mnohé zapomenuté připomíná, nutí k zamyšlení, srovnávání a hodnocení.
Jistě, i u dalších dvou protagonistů knihy, obou nesmiřitelných Václavů, najdeme řadu politických chyb, názorové zatvrzelosti a sebestřednosti, osobnostních kapriců a někdy i „tahů přes čáru“. Nakonec však, při celkovém hodnocení, převáží a utkví to dobré a pozitivní, čím této zemi prospěli. U Havla je to mimořádně statečný boj proti komunismu, jeho nezastupitelná role v revolučním roce 1989, zviditelňování naší země v zahraničí i důsledná orientace na Západ. U Klause pak nastartování ekonomické reformy, prosazování tržního hospodářství a stranického systému západního typu či bezproblémové rozdělení Československa. Pozitivní roli sehrál i v tom, že jako jeden z mála vrcholných politiků vytrvale upozorňoval na některé problematické rysy evropské integrace a nebezpečí novodobých ideologií, například nepřiměřeného ekologismu – tedy než tato jeho varovná mise zmutovala do dnešní radikální a těžko stravitelné podoby. Nikdo není dokonalý a všichni jsme chybující lidé, říká otřepaná lidová moudrost, politiky nevyjímaje. Podstatné je, že výrazné osobnosti se do dějin zapisují především tím pozitivním, to negativní postupně vybledne a zapadne – a Václavům Havlovi a Klausovi jejich zásluhy historie jistě neupře.
Těžko však najít něco opravdu pozitivního, s čím bude v budoucnu spojován Miloš Zeman. V paměti máme především zášť a negaci, populistické strašení a rozdělování společnosti, nejapné bonmoty a také bezprecedentní neomalenost a hrubost, dokonce i vůči ženám (vzpomeňme Petru Buzkovou či nověji redaktorku Terezii Tománkovou). V polistopadové éře bychom ve vysoké politice těžko hledali vulgárnější a rozporuplnější postavu, která se navíc v průběhu doby proměnila téměř ve vlastní karikaturu. Je otázkou, jakou roli v tom hrálo osobnostní ustrojení a ambice a jakou narůstající alkoholismus. Veřejnou dráhu začal Zeman jako odvážný a břitký kritik komunismu, často nesmlouvavý, aby ji skončil jako jeho zarputilý prezidentský obhájce. Podporoval Babišovu vládu s komunisty v zádech a pravidelně ve státní svátek vyznamenával lidi spojené s předlistopadovým režimem – nevyjímaje agenty StB i prominentní členy dřívějších komunistických vlád (vicepremiér Miroslav Toman). Po listopadové revoluci často vztyčoval varovný prst proti populismu – avšak bezskrupulózní populistická politika, útočící na nejnižší lidské pudy a obavy, se brzy stala hlavní metodou jeho práce a cestou k úspěchu. Již v průběhu transformačních devadesátých let, kdy se naše země úspěšně vymaňovala z marasmu a šedi pozdního socialismu – a kvalita našich životů se změnila k nepoznání –, přišel se zlovolným a černobílým sloganem o „spálené a vytunelované zemi“, který šířil způsobem, za nějž by se nemusel stydět žádný populista ani extremista. Jistě, podařilo se mu tak vzkřísit upadající ČSSD (jako tradiční a demokratickou levici, což je jistě zásluha) a přivést ji do Strakovy akademie hlavním vchodem, jak sliboval – ovšem později z osobní zášti stejně usilovně a také velmi úspěšně pracoval na jejím zničení.
Nejrozporuplnější roli však začal Miloš Zeman sehrávat po návratu z dobrovolné izolace na Vysočině v roce 2013, v době svého prezidentského působení – a vlastně již o rok dříve během populisticky a podpásově vedené prezidentské kampaně. Účelový mocenský pakt s Andrejem Babišem – tím nejhorším „produktem“ nejen komunistického režimu, jím dříve kritizovaného, ale i jím nenáviděné „Klausovy divoké privatizace“ – absurditu jeho politické dráhy završil. Stejně jako jeho občasné obcházení ústavy a čím dál méně skrývané sympatie s nedemo­kratickými režimy vyznávajícími komunistickou ideologii, putinovským Ruskem a Čínskou lidovou republikou. Zeman coby dřívější bojovník proti komunismu vypadá v tomto světle jako člověk z jiné planety, jak trefně upozorňuje Lubomír Kopeček.
Uvidíme, jaká znaménka historie Miloši Zemanovi s odstupem přisoudí, obávám se však, že na rozdíl od obou Václavů nebudou příliš lichotivá. Nicméně jeho politické i lidské drama je v době dopisování tohoto editorialu stále otevřené. Říká se, že zkušenost s blízkostí smrti člověka někdy přivede k obrácení do vlastního nitra, k bilancování a přehodnocování dřívějších postojů. Důstojným řešením, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, by mohl být pokorný odchod do politického důchodu, zpytování svědomí a pokud možno klidný podzim života v bungalovu, který mu právě dostavují v Lánech. Z posledních událostí je však zřejmé, že u Miloše Zemana k ničemu takovému nedojde. Do historie se tak nejspíš nesmazatelně zapíše především svou akvarijní budkou z plexiskla, z níž jmenoval nového premiéra a mistruje budoucí ministry jeho vlády. Tak absurdní politickou performanci by totiž nedokázali zrežírovat ani ve věhlasném Kabaretu Voltaire provozovaném potrhlou curyšskou skupinou Dada.

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.