Jan Holzer

40 %
Hledání identity
Tato kniha, v návaznosti na monografii Politický systém Ruska. Hledání státu (Brno 2001), nabízí souborný popis a analýzu ruských politických stran a jejich role v moderní ruské politice. Je tvořena dvěma částmi: první oddíl pojednává o teorii ruského stranictví a jeho historických, systémových a...více
Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase
Studium nedemokratických režimů zůstává i nadále pro současnou politickou vědu výraznou badatelskou výzvou. Nebývalý impuls v této oblasti politologického výzkumu přitom představoval rozpad komunistického bloku, vedoucí záhy k optimistické perspektivě nadvlády liberálních demokracií. Ukázalo se...více
Hledání identity
Tato kniha, v návaznosti na monografii Politický systém Ruska. Hledání státu (Brno 2001), nabízí souborný popis a analýzu ruských politických stran a jejich role v moderní ruské politice. Je tvořena dvěma částmi: první oddíl pojednává o teorii ruského stranictví a jeho historických, systémových a...více
Hledání státu
Tato kniha se pokouší o souborný popis a charakteristiku základních aspektů fungování politického systému postsovětského Ruska v tranzitivním a posttranzitivním období, tedy počínaje rokem 1989. Autor preferuje deskriptivní a empiricko-analytické metodologické postupy, nicméně již výběr tématu,...více
39 %
Studie k proměnám politické teorie v posttranzitivním čase
Studium nedemokratických režimů zůstává i nadále pro současnou politickou vědu výraznou badatelskou výzvou. Nebývalý impuls v této oblasti politologického výzkumu přitom představoval rozpad komunistického bloku, vedoucí záhy k optimistické perspektivě nadvlády liberálních demokracií. Ukázalo se...více