Je to náš příběh

Je to náš příběh

O vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury
Pavel Hošek

Je jistě pozoruhodné a možná i zvláštní, když se teolog a religionista rozhodne napsat knížku o vlastenectví. Patrně to dokládá skutečnost, že se toto aktuální téma dostává i do středu akademického přemýšlení, což lze jednoznačně uvítat. Vlastenectví není možné ztotožnit ani s bezduchým šovinismem, ani s povrchním romantismem. Z připravované publikace Pavla Hoška Je to náš příběh: Teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury, která právě vychází v nakladatelství CDK, jsme vybrali ukázku z kapitoly, která navazuje na starší, ale stále aktuální text Karla Skalického o tradicích naší minulosti, které je zapotřebí posoudit a kriticky zhodnotit. Skalický takřka před půlstoletím analyzoval různé křesťanské a post­křesťanské vrstvy dějinné paměti, Hošek k nim dodal ještě další dvě, „pohanskou“ a „židovskou“. (…)

 

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.