Jitka Jonová

Theodor Kohn (1845–1915)
Kníže-arcibiskup olomoucký, titulární arcibiskup pelusijský
Arcibiskup Theodor Kohn (1845–1915) je považován za jednu z nejrozporuplnějších postav, které kdy usedly na stolec sv. Metoděje v Olomouci. V roce 1892 byl s ovacemi vítán jako první olomoucký arcibiskup českého a neurozeného (navíc také židovského) původu. Během svého působení hospodářsky...více