John Polkinghorne

Úvod do problematiky
„V poslední době bylo na univerzitách a vyšších školách zahájeno mnoho přednáškových kursů o vědě a náboženství. V předešlých třiceti letech vycházelo k tomuto tématu velké množství odborných publikací, takže ony kursy měly k dispozici hodně materiálu. Ale podle mého názoru neexistovala žádná...více