Joseph Ratzinger

Soubor úvah prefekta Kongregace pro nauku víry a předního katolického teologa. Autor rozebírá vztah křesťanství a politiky a hledá zakotvení křesťanského pojetí pravdy v současném demokratickém světě. Vychází z analýzy známých východních myslitelů, např. A. Sacharova.více
Joseph Ratzinger, od dubna 2005 papež Benedikt XVI., v této knize přemýšlí o kristologii z hlediska jejího spirituálního osvojení. Rozvíjí myšlenky o Ježíšově nepřetržité komunikaci s Otcem, o jeho umírání, které se stalo činem lásky a oslavením Boha, a také o účasti na jeho modlitbě, jež je...více