Joseph A. Schumpeter

Kniha Kapitalismus, socialismus a demokracie je jednou ze stěžejních prací celosvětově významného ekonoma J. A. Schumpetera (1883–1950). Její klíčové teze by se daly shrnout do několika postřehů. Ač nesocialista, věřil v nastolení socialismu. Byl dokonce toho názoru, že centralizovaný socialismus...více