Jürgen Habermas – prorok postnacionálního věku v Evropě

Jürgen Habermas – prorok postnacionálního věku v Evropě

Aleš Valenta

Druhá část studie zabývající se politickým myšlením Jürgena Habermase. První část s názvem „Jürgen Habermas a levicový obrat v Německu“ vyšla v Kontextech 1/2017.

Od počátku sedmdesátých let působil Habermas v Institutu Maxe Plancka, kde se podílel na výzkumu životních podmínek ve vědecko-technické společnosti. Jedním z výstupů se stala studie Problémy legitimity v pozdním kapitalismu z roku 1971, marxistický text, který by byl mohl být bez potíží publikován v husákovském Československu. Habermas v něm dochází k závěru, že soudobý kapitalismus je pouze formální demokracií, jež sofistikovanými prostředky brání participaci občanů na procesech politického vytváření vůle. Tato participace, neboli materializovaná demokracie, by totiž prý musela ukázat rozpor mezi „administrativně zespolečenštěnou výrobou a i nadále soukromým přivlastňováním a zhodnocováním nadhodnoty“. „Strukturálně depolitizovaná veřejnost“ je proto v rámci legitimizace systému orientována na „reziduální požadavky“, jako jsou kariéra, volný čas a spotřeba. Autorův ortodoxně marxistický rezultát zní: pozdně kapitalistická společnost trpí nouzí legitimity, protože třídní struktura je „v konečné instanci příčinou nedostatku legitimity“. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.