K sedmdesátinám historika Jiřího Pernese

K sedmdesátinám historika Jiřího Pernese

František Mikš
Petr Fiala
Stanislav Balík

František Mikš: Historik skutečně mohutný
Náš kamarád a spolupracovník Jiří Pernes letos oslaví sedmdesáté narozeniny, stěží se tomu chce věřit. Poprvé jsme se potkali před čtvrtstoletím, někdy v roce 1993, při psaní kulturního programu pro brněnskou ODA, které byl tehdy členem. Četl jsem jeho knihu Spiklenci proti jeho veličenstvu o procesu s tzv. Omladinou v Čechách, která vyšla ještě za komunistů v roce 1988 v odeonské edici Archiv a kterou se mi tehdy podařilo podpultově sehnat. V bezbřehé šedi tehdejší socialistické knižní produkce to bylo silně osvěžující čtení a já byl nadšený, že se můžu s autorem seznámit, i když mi při tom svou obrovskou tlapou skoro rozdrtil ruku. Rychle jsme se spřátelili, přestože je o generaci starší než já, a naše přátelství trvá dodnes. (…)

Petr Fiala: Historie jako poznání, příběh a radost

Životní jubileum historika Jiřího Pernese mi při­pomnělo, že se s ním osobně znám přesně třicet let. Náš vztah se léty proměňoval, z pracovních a posléze společenských kontaktů se postupně stalo přátelství. Délka a povaha našeho „setkávání“ mě odvádějí od psaní studie o jeho rozsáhlé a úctyhodné vědecké a popularizační práci. K dokreslení předběžného portrétu Jiřího Pernese bych naopak rád přispěl několika poznámkami, které vycházejí z osobní zkušenosti. (…)

Stanislav Balík: Jiřímu pernesovi

 S Jiřím Pernesem jsem se seznamoval nadvakrát. Nejprve skrze jeho knihu o Františku Ferdinandovi d’Este, kterou jsem četl ještě na gymnáziu (poté jsem přečetl všechny jeho vydané knihy), posléze jako student jeho výběrového kurzu, který měl na brněnské historii. Kurz už nebyl věnován naší historii předpřevratové (myšleno před převratem roku osmnáctého), ale historii komunistické. Byl to učitel laskavý a nepříliš náročný, takové ale tehdy v převažující míře bylo liberální prostředí celé Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde jako externista působil. Obě jeho zmíněné učitelské charakteristiky trvají vlastně dodnes, jak mohu posoudit z jeho rovněž externího působení na Katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.