Klasikové společenských věd

34 %
Kniha francouzské historičky Mony Ozoufové s názvem Revoluční svátky 1789–1799 je dokladem nových proudů evropské historiografie 20. století a současně mistrovským literárním dílem. Autorka v něm popsala všechny významné slavnosti a svátky Francouzské revoluce v jejich rozmanitých variantách a...více
87 %
Schéma pro analýzu
Klasická práce slavného italského politologa, která se konečně dočkává vůbec prvního českého vydání. Autor v této knize podává přehled různých podob stranických systémů a nabízí jak jejich klasifikaci, tak především objevnou typologii. Velmi zajímavé a přínosné jsou i Sartoriho rozbory povahy...více
Demokratizace na sklonku dvacátého století
Samuel Phillips Huntington, přední a vlivný americký politický teoretik, nabízí jednu z nejlepších koncepčních analýz politické vědy. Kniha je impozantní již svým geografickým záběrem – předkládá analýzu konce nedemokratických režimů a přechodu k demokracii ve více než třech desítkách zemí v letech...více
Mezi demokracií a totalitarismem
Tato kniha je kritickým úvodem do studia sakralizace politiky, které je založeno na teoretickém rozboru dějin. Prostřednictvím významných příkladů z historie a definic sloužících k orientaci zamýšlí čtenáři poskytnout základní nástroje, jež napomohou rozeznat obecné rysy sakralizace politiky a také...více
Nárys obecné teorie
Cílem knihy Sociální systémy je formulace obecné odborné teorie. Luhmann vychází z toho, že změna paradigmatu v obecné systémové teorii otevírá nové šance i pro teorii sociálních systémů. Navrhuje sociologii, aby převzala pojem autopoiesis, a tak mohla vytvořit hlubší teorii sebereferenčních...více
Kniha Historie jako myšlení a jako čin z roku 1938, jejíž první české vydání držíte právě ve svých rukou, představuje poslední velké dílo Benedetta Croceho, italského filosofa, estetika, historika, jednoho z posledních výrazných představitelů velké evropské kultury a civilizace 19. století. Croce...více
Knihu britského historika Petera Burka Variety kulturních dějin vytvářejí dvě základní analytické linie. V první v nich autor zkoumá historii a identitu oboru, přičemž se nevyhýbá ožehavým otázkám, které historiografii přinesla moderní a zejména postmoderní doba. Uvažuje nad možnostmi nových...více
Kniha Kapitalismus, socialismus a demokracie je jednou ze stěžejních prací celosvětově významného ekonoma J. A. Schumpetera (1883–1950). Její klíčové teze by se daly shrnout do několika postřehů. Ač nesocialista, věřil v nastolení socialismu. Byl dokonce toho názoru, že centralizovaný socialismus...více
Francouzský filozof a sociolog Émile Durkheim vydal své stěžejní dílo De la division du travail social v roce 1893. Českému čtenáři se tato kniha dostává do rukou až nyní – po více než 110 letech – a přece má stále co nabídnout a je vyhledávaným a neopomenutelným pramenem pro všechny, kteří se...více
a její vztah k filosofii
Českému čtenáři se konečně dostává do rukou překlad jedné z nejcitovanějších a nejvýznamnějších prací společenských věd dvacátého století – Winchova Idea sociální vědy. Tato rozsahem nevelká, přesto však nesmírně cenná kniha vyšla poprvé v roce 1958 pod názvem The Idea of a Social Science. Její...více

Stránky