Klasikové společenských věd

Nové jméno pro staré způsoby myšlení
Tato kniha je výsledkem řady přednášek, které americký filosof William James přednesl v letech 1906 a 1907 v Bostonu a New Yorku, a patří ke klíčovým dílům moderní filosofie. Elegantním způsobem v nich představuje a obhajuje tenkrát nový způsob nazírání světa – pragmatickou filosofii. James vidí,...více
Dlouho očekávané vydání nejznámějšího díla „zakladatele“ moderního konzervatismu. Burkova kniha, byť od jejího prvního vydání uplynulo již více jak dvě stě let, je dosud považována za nejkonzistentnější výpověď o konzervativních postojích k politickým a společenským otázkám a stala se zdrojem...více
Jak vysvětlit svět, a přitom nenudit
Peter L. Berger, dnes pravděpodobně nejznámější žijící americký sociolog, publikuje knihy o mnoha aspektech sociální vědy od šedesátých let 20. století a některé jeho práce jsou již pokládány za klasické. V těchto vtipných a intelektuálně podnětných vzpomínkách Berger vysvětluje, jak se stal...více
Kurz na Collège de France (1978–1979)
V roce 1978 otevřel Michel Foucault na Collège de France v Paříži přednáškový kurz, jehož tématem měla být „biopolitika", tedy vládní praxe, která se od 18. století pokoušela racionalizovat problémy populace spojené se zdravím, hygienou, porodností, dlouhověkostí apod. Foucault se rozhodl pojednat...více
51 %
a její vztah k filosofii
Českému čtenáři se konečně dostává do rukou překlad jedné z nejcitovanějších a nejvýznamnějších prací společenských věd dvacátého století – Winchova Idea sociální vědy. Tato rozsahem nevelká, přesto však nesmírně cenná kniha vyšla poprvé v roce 1958 pod názvem The Idea of a Social Science. Její...více
Kniha Velká transformace se tématicky věnuje přelomovému období v moderních evropských dějinách – průmyslové revoluci. Autorovi nejde ani tak o zmapování jednotlivých historických událostí, jako o postižení základních socioekonomických trendů té doby. Polanyi sleduje proměny současného západního...více

Stránky