Politika a sociální vědy

Kniha přináší nejen řadu informací o vývoji, organizaci a struktuře současné německé politologie, ale také analýzu rozhodujících dějinných, ideových, společensko-vědních a politických vlivů, jež na utváření politologie v Německu působily. Na příkladu německé politologie jsou také představeny...více
Práce je určena všem, kdo chtějí získat základní a uspořádaný přehled o vývoji politického myšlení a zvláště teorií demokracie od antiky až po současnost. Autor mohl zohlednit situaci v České republice, neboť text vznikl na základě přednášek proslovených v letech 1993–95 na Masarykově univerzitě v...více
První soustavný pokus o popis a interpretaci současného postavení katolické církve v politickém systému. Autor rozebírá nejdůležitější prvky stávajícího sociálního učení církve, vztah církve k politickým systémům současnosti a problematiku křesťanských politických stran.více
Výbor nejlepších fejetonů z let 1990–1994 známého brněnského autora a stálého přispěvatele Proglasu. Suchánek vtipně a trefně glosuje a události prvních polistopadových let, přičemž se soustředí převážně na kritiku tehdejších levicových teoretiků a jejich „dialektického“ myšlení.více
Kniha představuje v jednotlivých esejích hlavní představitele konzervativní politické tradice i některé důležité myslitele současnosti (D. Hume, E. Burke, J. de Maistre, G. W. F. Hegel, kardinál Newman, F. H. Bradley, F. A. von Hayek, E. Voegelin, M. Oakeshott, L. de Bonald, R. Kirk). Eseje...více
Záznamy nejzajímavějších přednášek (D. Levy, J. Keane, D. Regan, F. Dunlop) přednesených na tajných bytových seminářích pořádaných v Brně v letech 1984–89 skupinou brněnských intelektuálů ve spolupráci s britskou Jan Hus Educational Foundation. Knihu uvádí rozsáhlá studie Petra Oslzlého a je...více
Kniha významného britského filosofa Davida J. Levyho nese podtitul „Pojednání o interpretaci a společenské realitě“. Práce se pohybuje v oblasti filosofie a sociologie vědění a v mnohém rozvíjí a doplňuje Levyho myšlenky obsažené v jeho úspěšné knize Politický řád.více

Stránky