Sociologická řada

84 %
Podoby víry v dnešním světě
Tato publikace významné anglické socioložky zkoumá evropské náboženství v celosvětových souvislostech a ukazuje, že Evropa představuje v záležitostech víry „speciální případ". Evropané totiž často shledávají víru velmi obtížnou a zdá se jim, že jejich sekularizované společnosti jsou příkladem pro...více
Rethinking Contemporary Migration Events
The book contributes to interdisciplinary discussion on theorizing and researching contemporary migration events departing from paradigm shifts in migration studies that question established conceptual, analytical and methodological approaches. Papers in this volume reflect a move away from static...více
90 %
Itinerář 20. století
Kniha je nepostradatelnou pomůckou pro studenty sociálních věd i odborné zájemce o moderní sociologická zkoumání. Představuje v novém světle klíčové teorie sociologie 20. století a porovnává pojetí modernity a její reflexe u čtrnácti nejvýznamnějších představitelů a směrů sociologie, přičemž...více
Proměny identit, hranic a vědění o nich
Csaba Szaló, přední brněnský sociolog, v této knize nabízí kritickou analýzu soudobého sociologického a antropologického zkoumání kulturní dynamiky transnacionální migrace. Toky lidí, jež jsou součástí globální soustavy toků zboží, kapitálu, obrazů a idejí, výrazně přispívají k proměně symbolických...více
50 %
Kniha pojednává o vztahu etnicity a občanství. Jednotlivé kapitoly jej představují jak v obecném historickém kontextu moderních společností, tak zejména v prostředí naší současné zkušenosti: české, středoevropské, evropské. Na konkrétních případech i v obecných souvislostech odhalují sociálně...více
44 %
Kniha představuje sociální třídy a sociální mobilitu jako základní prvky sociálně stratifikačního výzkumu. Zabývá se vymezením sociálních tříd v pracích sociologických klasiků (Marx, Weber), ukazuje proměnu tohoto vymezení v průběhu dvacátého století a mapuje pojetí a výsledky třídní analýzy v...více
Co pro nás znamená politický protest? Kdo je k němu více náchylný a kdo méně? Jak se projevoval v podmínkách reálného socialismu? A jaký je jeho charakter v prostředí globalizovaného kapitalismu? Maradův text mapuje podmínky a povahu anti-režimního protestu v kontextu postupující politizace...více
Stejné povolání, rozdílní muži
73 %
Vývoj kněžství ve Spojených státech po druhém vatikánském koncilu
Sociologická studie z Centra pro aplikovaný výzkum apoštolátu na George­townské univerzitě zkoumá generační proměny katolických kněží ve Spojených státech od 70. let 20. století do současnosti. Navazuje na podobné výzkumy, které v USA probíhají od konce 60. let, a tak může srovnávat data v...více
Omyly a odpovědi
Autor knihy, profesor sociologie na mnichovské univerzitě, je pro mnohé zosobněním zcela nového přístupu sociologie k ekologii. Známá a respektovaná je i jeho koncepce rizikové společnosti, jež je spjata s podnětným vstupem do probíhající debaty o skutečné povaze modernity a o celkovém smyslu...více

Stránky