Spiritualita

83 %
Uzdravení Matky Země a počátek globální renesance
Doslov Ivan O. Štampach Foxovo pojetí spirituality stvoření vychází z požadavku, aby se náboženství neredukovalo na vztah Boha a člověka, nýbrž aby vzalo v úvahu i okolní svět, přírodu, kosmos. Základním motivem knihy je připomenutí, že již rané křesťanství pochopilo člověka Ježíše jako kosmického...více
Tento svazek přináší pět Kierkegaardových textů, jejichž společným tématem je jeho vlastní spisovatelská činnost: Dobový trend v dánské literatuře pojednává o Kierkegaardových pseudonymních dílech a usměrňuje nechápající kritiku, Rozdíl mezi géniem a apoštolem je zajímavou studií o autorově...více
Úvod do studia dějin a interpretace křesťanského duchovního života
Současný živý zájem o spiritualitu staví vedle sebe okultní spisy, súfíjský mysticismus i klasické křesťanské texty a tento zájem provází podle Philipa Sheldrakea jakési teologické vzduchoprázdno. I z tohoto důvodu řeč o křesťanské spiritualitě bývá někdy velmi obtížná, což některé autory provokuje...více
39 %
Vyprávění o páteru Hermannu Schmidovi
Volné líčení života charismatického kněze a spirituála litoměřického semináře P. Hermanna Schmida (1907-1994). Doplněno rozhovory a vzpomínkami pamětníků. S úvodem kardinála Schönborna. (2. vydání)více
Několik křesťanských úvah ve formě proslovů
Dílo proslulého dánského spisovatele a teologa 19. století (1813–1855), který bývá označován za předního představitele existencialismu a hlavního kritika dánské církve své doby, o charakteru a projevech lásky v Novém zákoně. Originální přímý přístup k novozákonnímu textu, který autor označoval jako...více
Znovuobjevení keltské tradice
Knížka britské autorky, která objevuje teologický a současně poetický svět středověkých Keltů. Publikace obsahuje překlady irských náboženských hymnů a básní a spojuje historickou erudici s pokusem aktualizovat starou keltskou tradici.více
Rozjímání o II. vatikánském koncilu
Milánský kardinál a autor zasvěcených biblických komentářů a se zamýšlí nad duchovním významem II. vatikánského koncilu. Rozebírá nejvýznamnější koncilní dokumenty a na pozadí biblických textů vysvětluje jejich závažnost a smysl pro život církve. Publikace vyšla ve spolupráci s nakl. Vyšehrad v...více
Zamyšlení francouzského dominikána, ovlivněného charismatickým hnutím, nad podstatou víry a katolickou identitou. Autor rozebírá základní pojmy a představy katolické víry pod zorným úhlem spirituality nejen Tomáše Akvinského, ale také tzv. karmelských světců.více
Antologie textů církevních otců a dalších křesťanských autorů prvních sedmi staletí po Kristu se zasvěceným komentářem italských odborníků. Kniha je členěna do několika tematických okruhů (církev a stát, všední den a svátky, církev a příroda, církev a bible...).více
Úvahy o Jóbovi
Autor, znalec starozákonní i novozákonní literatury, uvažuje nad vytrvalostí jobovskou i kristovskou prostřednictvím duchovních cvičení a několika homílií. Publikace si – slovy kardinálovými – klade tento cíl: znovuobrácení k duchu modlitby.více

Stránky