Komunální volby 2022

Komunální volby 2022

Stanislav Balík

Dlouho jsme nezažili komunální volby, po jejichž konci by bylo tolik spokojených aktérů. Někteří proto, že zvítězili v nějaké disciplíně, v níž si předem věřili; jiní proto, že udrželi minulé pozice; další proto, že neprohráli tolik, kolik čekali. Při vší úctě k výsledkům jednotlivých stran je zapotřebí připomenout následující: kandidáti současných i bývalých parlamentních politických stran a hnutí představovali jen asi 29 % všech kandidátů. Tedy přes 71 % kandidátů bylo buď zcela nezávislých, nebo podpořených při kandidatuře podpisy spoluobčanů, či navržených tzv. servisními stranami, jejichž účelem je v zásadě jenom usnadnit kandidaturu. V počtu mandátů je to ještě výraznější – zastupitelé navržení současnými i bývalými parlamentními stranami představují jen asi 17 % všech zastupitelů. Jinými slovy 83 % zastupitelů nebylo navrženo současnými ani bývalými parlamentními stranami. S tímto vědomím je třeba přistupovat k níže uvedeným analýzám zisků a ztrát politických stran – že jde jenom o výrazně menšinovou výseč komunálního voličského světa, navíc, jak uvidíme, stále se zmenšující. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.