Léon Bloy a jeho význam ve světě a u nás

Léon Bloy a jeho význam ve světě a u nás

Otto Albert Tichý

Vážení přátelé, byl jsem požádán říci něco o významu L. Bloya ve světě a speciálně u nás, myslím, že nebude na škodu, nastíním-li několika slovy jeho život. Ne že by životní data byla vždy dostačujícím náznakem člověkova významu, ale zdá se mi, že okolnosti, za kterých Bloy přichází do dějin, jsou mimořádné. Snad by se mohlo říct, že v Bloyově životě je vše mimořádné, působí totiž dojmem věčně neklidného moře, které si ani za dnů klidu nemůže odpustit svůj příliv a odliv, jež v některých krajích bývají denně dramatické.
Léon Bloy se narodil 11. července 1846. Sám připomíná, že to bylo v roce, kdy se dva měsíce po jeho narození zjevila na hoře La Salette Panna Maria. Vím, že mnozí teologové pokrčí rameny nad touto shodou, ale věříme-li ještě, že je Matka Boží prostřednicí všech milostí, uznáme, že příchod L. Bloya měl pro francouzský, ba i celý křesťanský svět hluboký význam. L. B. nebyl ani vlivný filosof, ani kovaný teolog, a přece otřásl katolickým, ba i nekatolickým světem z konce 19. a z první polovice 20. století, a tato sopka neměla jenom ničivé účinky, nýbrž chrlila i oheň lásky, třebas to někdy lekalo srdéčka omezených křesťanů. Dnes, 52 let po jeho smrti, můžeme dost objektivně zhodnotit úrodu jeho činnosti, ale dovolte, abych sledoval podrobněji průběh jeho života. (…)

Koupit

Objednejte si předplatné časopisu za zvýhodněnou cenu.